LOPOUR a syn, s.r.o. LOPOUR a syn, s.r.o.

POWERMAN HOT
Souprava pro údržbu venkovních elektrických vedení je určena pro nejrůznější práce spojené s obsluhou a údržbou těchto vedení. Testováno pro práci pod napětím dle norem ČSN a EN (IEC).

ÚVOD - FIREMAN, FIREMAN-T

Vážení páni hasiči!
Proč ze žebříku, z plošiny, z lana, z vrtulníku? Proč ne z pevné země, kde máte zpravidla lepší manévrovací podmínky! Z terénu je vaše akce bezpečnější (máte za zády únikový prostor), rychlejší, méně namáhavá - zkrátka elegantnější.
Co Vám chybí ve výzbroji k usnadnění vaší náročné práce? Domníváme se, že by to mohla být naše souprava FIREMAN. O tom, že nenabízíme žádného "zajíce v pytli" svědčí skutečnost, že v tuzemsku je podobnými soupravami vybavena téměř každá obvodní služebna energetiky. Úspěšné provozní zkoušky souprav FIREMAN proběhly u HSZ Brno. Všem profesionálním i dobrovolným hasičským záchranným sborům nabízíme tuto univerzální soupravu.

VŠEOBECNĚ

Soupravy FIREMAN jsou vyráběny ve dvou provedeních:

Zásahové vozidlo AVIA 31 s trubkovými díly, nástroji a tubusem
Strhávání konzoly z průmyslového objektu ve výšce 8,5m


1) FIREMAN (FM) jehož základem je variabilní soubor trubkových dílů. Sestavením, tj. spojením několika trubkových dílů vznikne tyč potřebné délky, na jejíž vrchol se nasazují pracovní nástroje. S tyčí a nástroji lze vykonávat nejrůznější práce v dosahu svisle do 11m výšky nebo hloubky a vodorovně do 9m od stanoviště obsluhy.

2) FIREMAN-T (NOVINKA!) (FMT) je teleskopicky vysouvaná tyč sestavená až z šesti trubkových dílů. Vytažením jednotlivých trubkových dílů a zamčením vůči sobě pomocí speciálních zámků vznikne tyč potřebné délky, na jejíž vrchol se nasazují pracovní nástroje. S tyčí a nástroji lze vykonávat nejrůznější práce v dosahu svisle do 9m výšky nebo hloubky a vodorovně do 7m od stanoviště obsluhy.
Teleskopická tyč se velmi jednoduše a rychle rozloží či složí. Díky speciální konstrukci zámků je i možno variabilně měnit délku tyče nutnou pro dáný zásah. Tyč ve složeném stavu tvoří jeden celek a měří pouze 1,7m což je velmi praktické pro skladování a přepravu.

Strhávání konzoly z průmyslového
objektu ve výšce 8,5m
(cvičný zásah Brno-Slatina).

Mimořádná lehkost tyče i nástrojů (oproti stávajícímu vybavení) umožňuje ovládat tyč a provádět i složité úkony s obsluhou pouze jednoho muže, maximálně je nutná asistence druhého. Práce se soupravou je bezpečná - tyč zaručuje dostatečnou vzdálenost mezi místem, kde pracuje nástroj a stanovištěm obsluhy. Vhodnou volbou trubkových dílů je možno sestavit tyč potřebné délky pro daný zásah.

POUŽITÍ

Především tam, kde je nutno provádět zásah ve výšce bez použití nákladné techniky (pojízdné pracovní plošiny) a na místech nepřístupných pro tuto techniku. Velký výběr nástrojů umožňuje:

 • odřezávání či odstřihnutí uschlých či nalomených větví

 • strhávání konstrukcí po požáru, stahování větví apod.

 • zachytávání a vytahování (případně oddalování) plovoucích předmětů nebo utonulých osob na řekách a vodních nádržích

 • rychlá pomoc tonoucím ze břehu nebo ze člunu

 • oškrabávání uvolněné staré omítky nebo námrazy

 • setřásání námrazy z el. vedení, odstraňování rampouchů

 • shrabování nebezpečných "lavin" ze střech a jiných šikmých ploch

 • vyprošťovací práce při požáru, povodni nebo havárii

 • přizvedávání vodičů, závěsných kabelů atd. (při vypnutém vedení)

 • práce ve výškách nad 10m z vysokozdvižné plošiny (lešení)

 • práce při likvidaci ropných a jiných skvrn na vodní hladině, komunikacích a jiných plochách

 • vyprošťování předmětů z výšek (např. z korun stromů) nebo naopak z hloubek (z kanalizace)

Odstraňování uvolněné omítky pomocí škrabky.
Odstraňování uvolněné omítky
pomocí škrabky. Práce ze země
ve výšce 6m na terénem.


Arzenál nástrojů se neustále rozšiřuje, čímž se zvyšuje univerzálnost a užitná hodnota soupravy, která při přesunech na zásahových vozidlech zabírá málo místa a je lehká!

Příprava k zásahu pod jezem. Tyč Fireman 8,5m s přibližovacími hráběmi (vyložená 7,5m přes příď člunu) umožnila posádce manipulaci s plovoucími předměty v prostoru peřejí z bezpečné vzdálenosti. Cvičení družstva HZS Uherské Hradiště. Manipulace s plovoucím kmenem stromu v prostoru před česlem vodní elektrárny Nové Mlýny.
Příprava k zásahu pod jezem. Tyč Fireman 8,5m s přibližovacími hráběmi (vyložená 7,5m přes příď člunu) umožnila posádce manipulaci s plovoucími předměty v prostoru peřejí z bezpečné vzdálenosti. Cvičení družstva HZS Uherské Hradiště. Manipulace s plovoucím kmenem stromu v prostoru před česlem vodní elektrárny Nové Mlýny.


 Verze pro tisk >>

made by Svist 21 v.o.s.
© 1998-2006, LOPOUR a syn, s.r.o.