LOPOUR a syn, s.r.o. LOPOUR a syn, s.r.o.

POWERMAN HOT
Souprava pro údržbu venkovních elektrických vedení je určena pro nejrůznější práce spojené s obsluhou a údržbou těchto vedení. Testováno pro práci pod napětím dle norem ČSN a EN (IEC).
REFERENCE

Soupravy POWERMAN

Soupravy POWERMAN (dříve pod obchodním názvem ENERGETIK) byly poprvé představeny v roce 1995. V úzké spolupráci s odborníky ze společností Jihočeská energetika a.s. a Jihomoravská energetika a.s byly soupravy dále vyvíjeny a zdokonalovány až k současnému typu POWERMAN Hot pro práce pod napětím.
V současné době jsou tyto soupravy ve vybavení všech českých společností zabývajících se distribucí elektrické energie. Více než 1000 souprav POWERMAN a ENERGETIK slouží k plné spokojenosti k obsluze a údržbě venkovních distribučních vedení VN převážně o napětí 22kV a 33kV. O kvalitě souprav svědčí fakt, že jsme za 7 let prodeje nezaznamenali žádnou reklamaci na tento výrobek.

Stojí za zmínku, že soupravy POWERMAN našli uplatnění i ve velmi tvrdých podmínkách za hranici polárního kruhu. Islandská statní energetická společnost RARIK (http:/www.rarik.is) zakoupila tyto soupravy a využívá je především k odstraňování námrazy z vedení VN při častých námrazových kalamitách (viz Fotogalerie z námrazových kalamit)PROMONT SL

Soupravy PROMONT vycházejí koncepčně z osvědčeného výrobku POWERMAN. Skladba a vybavení těchto souprav bylo přizpůsobeno potřebám čet zabývajících se údržbou venkovních nadzemních vedení telekomunikací. Soupravy se osvědčili především tam, kde je nutno provádět práce ve výškách bez použití nákladné techniky (pojízdné pracovní plošiny) a na místech nepřístupných pro tuto techniku. PROMONT SL je několik let používán společností Český Telecom a.s. pro údržbu sítě telekomunikačních vedení.

Lehké trolejbusové sběrače LTS

Výroba lehkých trolejbusových sběračů LTS v naší firmě má počátek v roce 1992. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna jsme odzkoušeli napše první prototypy sběračů. V současnosti jsou tyto sběrače montovány na nové trolejbusy společnosti Škoda Ostrov a.s. a u starších vozů je prováděna výměna kovových za tento typ. LTS jsou používány všemi dopravními podniky v ČR, které provozují hromadnou dopravu trolejbusy.
Řidiči trolejbusů si cení především toho, že nové sběrače umožňují použití vyšších jízdních rychlostí za současného snížení rizika vykolejení. Jejich použití však přináší také nemalé úspory v údržbě sběračů jelikož použití lehké a pružné kompozitové tyče má za následek snížení rychlosti opotřebení jak uhlíkové vložky tak i všech nosných částí sběrače. Verze pro tisk >>

made by Svist 21 v.o.s.
© 1998-2006, LOPOUR a syn, s.r.o.