LOPOUR a syn, s.r.o. LOPOUR a syn, s.r.o.

POWERMAN HOT
Souprava pro údržbu venkovních elektrických vedení je určena pro nejrůznější práce spojené s obsluhou a údržbou těchto vedení. Testováno pro práci pod napětím dle norem ČSN a EN (IEC).

POWERMAN 98super light
Souprava pro odstraňování námrazy z nadzemního venkovního vedení

Souprava POWERMAN 98super light
byla vyvinuta pro mechanické odstraňování námrazy z vodičů a kabelů:
  • nadzemního vedení nízkého, středního a vysokého napětí


  • nadzemního telekomunikačním vedení


  • trakčního vedení železnic
Nově navržené nástroje, které souprava obsahuje, umožňují odstraňování námrazy vyzkoušenými metodami, jako jsou setřásání, oškrabávání nebo otloukání námrazy.


Soupravu lze doplnit nejrůznějšími nástroji, a tak je možné ji použít také pro:
  • nadzvedávání a manipulaci s vodiči a kabely ve výškách


  • prořezávání stromů v ochranném pásmu elektrického vedení, nebo v parcích, sadech atd.


  • záchranné práce během povodní, požárů atd.

Obecný popis

POWERMAN je soubor tyčí - štíhlých tenkostěnných trubek, které mají kuželový nebo válcový tvar. Sestavením dvou až pěti trubek vznikne kompaktní tyč potřebné délky. Do jejího vrcholu lze nasadit různé nástroje. S takto sestavenou tyčí je možné vykonávat nejrůznější práce ve výškách mezi 2 až 14 metry nad zemí.
POWERMAN je mimořádně lehká souprava, což umožňuje bezpečnou, rychlou a vysoce produktivní práci při relativně nízké fyzické zátěži.
Soupravu může obsluhovat jeden člověk. Optimální počet pracovníků obsluhy jsou však dva, aby se mohli střídat a vykonávat složitější práce v těžkých podmínkách a ve výškách nad 10 metrů.

 Verze pro tisk >>

made by Svist 21 v.o.s.
© 1998-2006, LOPOUR a syn, s.r.o.