LOPOUR a syn, s.r.o. LOPOUR a syn, s.r.o.

POWERMAN HOT
Souprava pro údržbu venkovních elektrických vedení je určena pro nejrůznější práce spojené s obsluhou a údržbou těchto vedení. Testováno pro práci pod napětím dle norem ČSN a EN (IEC).
OSTATNÍ VÝROBKY


Různé trubky pro elektrické účely

 • izolační trubky pro vinutí cívek transformátorů


 • izolační táhla vysokonapěťových vypínačů, odpojovačů apod.


 • prvky s vysokou izolační pevností schopné přenášet i velké mechanické síly


Trubky pro letectví

 • trupy ultralehkých letadel se zvýšenou tuhostí (kompozit uhlík-sklo-epoxi)


 • nosné části a spiry pro závěsné kluzáky z kombinace uhlíc-sklo či z čistě uhlíkových vláken


 • vývoj na zakázku


Lodní stěžně a ráhna

 • stěžně, ráhna a další konstrukční prvky pro námořní jachty


 • stěžně pro windsurfing, provedení sklo nebo kombinace sklo-uhlík, přizpůsobení parametrů na zakázku


 • extra lehké prvky s vysokou pevností pro použití za extrémních podmínek


Trubky pro nejrůznější účely

 • trubky průměru 10 až 140mm


 • délka jednodílné trubky do 4600mm,


 • kónický nebo válcový tvar


 • trubky s excelentním poměrem specifické hmotnosti ku pevnosti pro aplikace kde standardní materiály nestačí


 • návrh, vývoj, zkoušky a výroba na objednávku


 Verze pro tisk >>

made by Svist 21 v.o.s.
© 1998-2006, LOPOUR a syn, s.r.o.